Aktuality

Zápis do MŠ na ulici St. Manharda 30, Prostějov, pro školní rok 2024/2025, se uskuteční dne 15. 5. 2024 v kanceláři mateřské školy od 08:00 do 17:00 hodin.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Děti jsou přijímány v tomto pořadí:

  1. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a to zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let, kterému bylo vystaveno písemné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole zřízené podle §16, odst. 9 školského zákona
  2. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34, odst. 4 školského zákona
  3. Dítě, jehož starší sourozenec se již v mateřské škole vzdělává a bude ve vzdělávání pokračovat i po 31. 8. příslušného roku
  4. Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu mateřské školy,  přihlíží se dále k datu narození dítěte (přednostně starší děti) a k individuální situaci dítěte

Info: 724101563 – Jachník Tomáš

Dne 15.11.2023 proběhnou volby do školské rady. Bližší informace v sekci – Školská rada

Dne 15.11.2023 proběhnou třídní schůzky. Bližší informace u třídních učitelů.

Dne 9.11.2023 proběhne burza škol v KaSC Prostějov. V průběhu burzy si mohou zájemci o studium prohlédnout budovu školy.