Projekty

NAŠE ŠKOLA BYLA NEBO JE ZAPOJENA DO NÁSLEDUJÍCÍCH PROJEKTŮ:

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022

Název podpořeného projektu: Vytvoření školní zahrady

Doučování žáků škol

DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

Informační leták o projektu
Back to school. Top view of school stuff laying on the wooden table

Podpora předprofesní přípravy žáků se zdravotním postižením

Naše škola pořídila nové vybavení pneuservisu do učňovské dílny ve spolupráci s Nadací ČEZ.

MourekStáhnout

Ovoce a zelenina do škol

Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji

Obědy do škol v Olomouckém kraji

Mléko do škol

Šablony I pro střední školy

Šablony II pro základní školy

Šablony II pro střední školy

Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov

Finanční gramotností proti finančním problémům

Naše škola SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov se připojila k celorepublikovému programu na zvedání finanční gramotnosti žáků. Měli jsme štěstí, že ve stejnou dobu, kdy jsme se k takovému kroku odhodlali, nás oslovila paní Kianicová s kolegy. Nemuseli jsme tedy vytvářet vytvořené a přijali jsme nabídku těchto odborníku.  Naše škola má žáky od prvního stupně základní školy až po odborné učiliště. Paní Kianicová  s kolegy připravili vzdělávací kurz pro všechny věkové kategorie na velice slušné úrovni.

Akce probíhala ve více termínech, ve kterých byla probrána témata jako finančně gramotný člověk, co je finanční gramotnost, dějiny peněz, finanční návyky, rodinný i osobní rozpočet, základní pojmy v rozpočtu, preferované položky v rozpočtu, úvěry a hypotéky, spoření a jeho výhody, finanční rezerva atd..

   Lektoři měli připravené metody i formy vhodné pro danou věkovou skupinu, byli též vstřícní a trpěliví. Kooperativní forma výuky podněcovala žáky k vzájemné spolupráci mezi sebou i mezi nimi a lektory. Pedagogy tento kurz inspirací k zařazení určitých témat do hodin matematiky, občanské nauky apod.

Václav Vymazal

Olomoucký kraj finančně podpořil vzdělávací akci: “ Enviromentální den s CHABI production s.r.o.“ v září 2020.