Základní škola

Základní škola poskytuje vzdělávání a výchovu žákům s lehkým mentálním postižením. Kapacita školy je stanovena na 200 žáků, kteří jsou rozdělení do 9 ročníků.

Vzdělávání probíhá dle Školního vzdělávacího programu upraveného pro žáky se zdravotním postižením. K dispozici mají žáci rovněž družinu s provozem od 7.00 do 15.00 hodin.Škola rovněž nabízí celou řadu aktivit, např. školu v přírodě, lyžařský kurz, kroužky (keramický, výtvarný, hudebně-dramatický, počítačový atd.)