Informace o škole

Vzdělávací zařízení s názvem Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10, je schopné poskytnout dětem se speciálními vzdělávacími potřebami z Prostějova a okolí, komplexní výchovu a vzdělání všech stupňů – tedy od předškolního, přes základní až po středoškolské, a tím umožnit dětem plynulou návaznost mezi jednotlivými stupni vzdělání. Cílem našeho výchovně vzdělávacího působení a snažení je zkvalitnit a zpříjemnit život dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Snažíme se o to, aby každý den prožitý v naší škole, byl pro dítě zdrojem radosti, příjemné
zkušenosti a zdravým základem pro budoucí život. Naše škola a školské zařízení plní své poslání v celé své šíři – rozvíjí v dětech jejich přirozená nadání, umožňuje jim poznat vše nové kolem nás a hlavně jim poskytuje bezpečné
prostředí a ukazujeme, že dobro a slušnost se vyplácí. V dnešním uspěchaném světě se totiž společnost orientuje na vytváření hmotných statků a v žebříčku hodnot zapomíná na základní atributy lidství, jako je úcta, slušnost, obětavost, smysl pro zodpovědnost, vytrácí se láska, cit a porozumění. Bohužel v této společnosti žijí i děti, které jsou na naší společnosti plně závislé. Proto se celý kolektiv naší školy řídí snahou vytvářet příjemné klima, v němž se děti cítí dobře, mají pocit důvěry, jistoty, lásky a bezpečí. Naše škola je plně organizovanou školou s mateřskou školou, základní školou, základní školou speciální, školní družinou, internátem a praktickou školou jednoletou i dvouletou a odborným učilištěm. Škola je umístěna ve čtyřech budovách.

Hlavní budova ZŠ a odborného učiliště se nachází na uliciKomenského 10, MŠ na ulici S. Manharda 30, ZŠ speciální na ulici Tetín 7 a internát s družinou na ulici Tetín 3. Budovy Komenského 10, Tetín 3 a 7 jsou historickými památkami a patří architektonicky k nejkrásnějším budovám města.
Prioritou celé školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného života.