Galerie ZŠ speciální

Hospodaření s odpadem

žáci se učí nakládat s odpadem

Barevný týden

Děti a barevný týden

Oslava Velikonoc

Velikonoční tvoření

Exkurze Švagrov

Děti ve Švagrově

Pevnosti poznání

Děti v Pevnosti poznání

Mezinárodní den lachtanů tuleňů a velryb

Vánoční dílničky

Děti a mezinárodní den lachtanů tuleňů a velryb
Vánoční tvoření dětí

Vánoční koncert

Vánoční koncert

IRIS – Cesta kolem světa

Děti v Ekocentru IRIS

Výukový program: Netopýři

Kulinářské dílničky

Stezka stromů

Oslavy lesa na Floře v Olomouci