Kuchařské práce

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby

 • tříletý učební obor
 • zaměřený na kuchařské práce
 • zakončený vydáním výučního listu
 • výuka všeobecně-vzdělávacích předmětů probíhá v budově Komenského 10. Odborný výcvik je zajištěn smluvně na pracovištích školních jídelen základních škol, domova důchodců a restaurací. Je možné také využívat laboratorní kuchyně přímo v budově školy.
 • přijímací zkoušky se budou konat pouze z praktické přípravy (čištění a krájení ovoce a zeleniny)

Uplatnění absolventa

 • jako pracovníci zařazeni v závodech veřejného stravování, v teplé, studené kuchyni, ve výrobně salátů a lahůdek
 • základní a jednoduché práce při výrobě a podávání jídel
 • příprava a ošetřování základních druhů surovin a potravin
 • výdej pokrmů, obsluha a úklid

Profil absolventa

 • ovládá výrobu základního sortimentu jídel teplé a studené kuchyně
 • dovede zvolit nejvhodnější technologické postupy s dodržením veškerých hygienických a bezpečnostních zásad a předpisů, zvolit vhodné nástroj. suroviny a pomůcky
 • má vypěstovanou profesní etiku, umí jednat s lidmi a zvládá stresové situace běžné v jeho profesi
 • umí provádět nejčastější hospodářské výpočty v profesi, vypočítat ekonomickou náročnost výroby pokrmů a jejich cenu
 • umí pracovat s potravinovými normami