Pečovatelské služby

75-41-E/01  Pečovatelské služby

 • tříletý učební obor
 • zaměření na práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních
 • zakončený vydáním výučního listu
 • možnost získání prospěchového stipendia
 • přijímací zkoušky se nekonají, pouze pohovor o zájmech a zálibách žáka

Uplatnění absolventa

 • pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a terénních službách
 • poskytování přímé obslužné a asistentské péče, zajišťování chodu domácnosti
 • poskytování služeb soukromým osobám při
 • zajišťování péče o domácnost a děti

Profil absolventa

 • ovládá přímou obslužnou nebo asistentskou péči o klienty – pomoc při osobní hygieně, oblékání, chůzi
 • zvládá úpravu lůžka a prostředí, úklid v domácnosti, zajišťování nákupu, doprovod klienta, podporu soběstačnosti
 • ovládá práce při přípravě pokrmů, podávání jídel, práce s kuchyňskými stroji, příjem a nákup potravin
 • prování pečovatelské úkony v péči o dítě
 • zvládá drobné ruční opravy prádla, práci na el. šicím stroji, šití jednoduchých oděvů a bytových doplňků