Praktická škole dvouletá

78-62-C/02  Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá je určena žáků m se středně těžkým mentálním postižením, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška sestává z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání.

Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání. Žáci jsou vzděláváni v budově školy Tetín 3, Prostějov. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků v Praktické škole dvouleté.

Zaměření studia: Ruční práce a Příprava pokrmů.

Plně respektujeme individuální zvláštnosti žáků, výuka se odvíjí od jejich možností a schopností. Velký důraz klademe na přátelskou atmosféru.

V tomto školním roce je otevřena jedna třída Praktické školy dvouleté, která se nachází v budově školy Tetín 3.

K pravidelným aktivitám školy patří:

  • návštěvy divadelních a filmových představení, botanické zahrady Petra Albrechta, sportovních akcí, výstav, exkurzí a vzdělávacích programů, realizovaných jinými kulturními a vzdělávacími institucemi (Ekocentrum IrisMuzeum a galerie v Prostějově s astronomickým oddělením – Hvězdárna, Městská knihovna Prostějov, Policie ČR……)
  • koncerty žáků a studentů uměleckých škol (Pěvecký sbor Múzy při GJW Prostějov, ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov, Škola popového zpěvu Olomouc)
  • projektové dny – Dílničky, školní výlety, škola v přírodě, účast ve výtvarných soutěžích
  • canisterapie, muzikoterapie, plavání v Centru léčebné rehabilitace.